by athang - 30/04/2022

MV Nhất Quỷ Nhì Ma Thứ 3 Lớp 12b6 Trường THPT Quảng Xương 2

Tớ không định nghĩa quãng thời gian cấp 3 là ba năm học ròng rã. Tớ không định nghĩa quãng thời gian cấp 3 là những lần thi học kì vất vả. Tớ không định nghĩa quãng thời gian cấp 3 là phải trải qua bao nhiêu mùa hè. Tớ định nghĩa quãng thời gian […]

by athang - 19/12/2020

A2 NƠI TÔI THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐẮC BẰNG

by athang - 27/09/2020

20 NĂM NGÀY TRỞ VỀ TRƯỜNG THPT THIỆU HÓA. 1997-2000. LỚP 12H

https://www.youtube.com/watch?v=xdMwUgdRvhY&t=243s

by athang - 27/09/2020

20 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG. TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT. NIÊN KHÓA 1997 – 2000

https://www.youtube.com/watch?v=o3UXIHJIk64

by athang - 27/11/2019

(Qthangmedia) 20 năm Ngày Ra trường. Trường THCS Tô Vĩnh Diện

   

by athang - 31/08/2019

20 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 1995-1999

   

by athang - 21/08/2019

(QtMedia) 15 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG. ĐÀO DUY TỪ

 

by athang - 21/08/2019

(QtMedia) Trường THPT Triệu Sơn 2. 30 NĂM HỘI NGỘ VÀ TRI ÂN

 

by athang - 21/08/2019

(QtMedia) TRƯỜNG THPT LAM SƠN- 30 NĂM TRƯỜNG XƯA LỚP CŨ. 86-89

   

by athang - 21/08/2019

(QtMedia) Kỷ niệm 22 năm ngày ra trường THCS Minh Khai 92-96