by athang - 22/08/2019

Khóa học Quay phim chuyên nghiệp

Mục tiêu khóa học – Trang bị cho học viên các thao tác sử dụng máy quay phim. – Rèn luyện cho học viên các kỹ năng để quay phim: Biết phương pháp bố cục hình ảnh; Kỹ thuật quay phim ( kỹ thuật cầm máy, tư thế quay, động tác máy, trục quay, góc quay …); […]