by athang - 27/09/2020

20 NĂM NGÀY TRỞ VỀ TRƯỜNG THPT THIỆU HÓA. 1997-2000. LỚP 12H

https://www.youtube.com/watch?v=xdMwUgdRvhY&t=243s

by athang - 27/09/2020

20 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG. TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT. NIÊN KHÓA 1997 – 2000

https://www.youtube.com/watch?v=o3UXIHJIk64

by athang - 23/09/2019

CLB năng khiếu Bi KUTE-Trung thu 2019

https://www.youtube.com/watch?v=BGQ8RyE2EHQ&feature=youtu.be

by athang - 31/08/2019

20 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 1995-1999

   

by athang - 26/08/2019

demo Ảnh Hội Khóa Minh Khai 95-99

     

by athang - 23/08/2019

Hội Khóa trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

by athang - 22/08/2019

(QtMedia) 60 năm một chặng đường thương hiệu Bánh Nam Hương thanh hóa

 

by athang - 22/08/2019

(QtMedia) LỄ KHAI TRƯƠNG – SPA – GYM. SAIGON BEAUTY tại thanh hóa

 

by athang - 22/08/2019

(QtMedia) Coffee Phòng Trà – Nghệ Sỹ… Hát Cho nhau nghe. Tại Thanh Hóa

 

by athang - 22/08/2019

HỘI ĐƯỜNG ỐNG XĂNG DẦU ĐƯỜNG ỐNG TRƯỜNG SƠN ĐƯỜNG HCM – TỈNH THANH HÓA. NHIỆM KỲ 2018 – 2023