Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh

Dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua

Anh sẽ làm bờ vai che chở em dõi theo từng ngày

Hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,