Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy người ấy, người mà giữa hàng trăm triệu người trên thế giới này, sẽ vững vàng tiến đến chỗ chúng ta, nắm lấy tay ta, bình bình lặng lặng cùng đi qua cuộc đời giông gió.

       Mong rằng em sẽ nắm chặt tay người ấy và cùng nhau làm nên những ngày hạnh phúc
Photo: Phạm Huy
SĐT: 0367 135 884

Tags: , , , , , , , , , , , , ,