” Nàng thời thiếu nữ tuổi ươm hoa
Dáng mỏng sương chan gió bão hoà
Khổ cực đêm ngày hương nắng trải
Dù bao vất vả sắc không nhoà…”

Photo: Phạm Huy.
SĐT: 0367 135 884

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,