22 NĂM MỘT THỜI ĐỂ NHỚ NIÊN KHÓA 1997 – 2000. LỚP 12N TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐẮC BẰNG

Trăm năm nước chảy đá mòn
Ngàn năm tình bạn vẫn còn như xưa
Trường xưa vắng bóng bạn hiền
Lòng ta như vẫn vững kiền 4 chân..
-22 NĂM MỘT THỜI ĐỂ NHỚ NIÊN KHÓA 1997 – 2000. LỚP 12N TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐẮC BẰNG-

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN QUANGTHẮNGMEDIA

Địa chỉ: 21/01 chu văn an – P. Trường Thi – Tp. Thanh Hóa

Hotline: 0964 335 335

Email: qthangmedia@gmail.com

Website:quangthangmedia.com